Навчально-методичне забезпечення

1. Структура організації методичної роботи

Структура організації методичної роботи

Структура організації методичної роботи

2. Робочий навчальний план

Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділу класів на групи під час вивчення окремих предметів у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року № 128.

  • школа-інтернат працює в режимі п’ятиденки;
  • тривалість уроків для учнів 1-го класу — 35 хвилин,
    для учнів 2-12 класів — 45 хвилин;
  • інваріантна частина плану має на меті збереження соціально необхідний для кожного школяра рівень знань, умінь і навичок та всебічний розвиток особистості;
  • варіативна частина робочого навчального плану враховує необхідний комплекс знань для задоволення потреб дітей в організації компенсаторних і розвивальних знань, а саме: ЛФК, ритміки, соціально-побутового орієнтування, корекції вад розвитку, розвитку вад мовлення, орієнтування у просторі, лікувального масажу, комп’ютерної грамотності, хореографії та психокорекції; санітарії і гігієни;
  • особливості навчання, виховання слабозорих дітей, підготовки їх до самостійного життя вимагають повного виконання як інваріантної, так і варіативної частини плану;
  • у варіативній частині плану були використані години для проведення занять з орієнтування в просторі, ритміки, комп’ютерної справи та лікувального масажу. При такому розподілі годин педагогічний колектив матиме можливість повністю виконати навчальний план Міністерства освіти та науки України на 2009 — 2010 навчальний рік спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для сліпих дітей та зі зниженим зором.

+ таблиця

3. Річний план школи (файл Word додається)