Робота з батьками

батькам

БАТЬКИ

Забов’язані: Мають право:
  • дбати про своїх дітей;
  • створювати належні умови для  розвитку їхніх природних нахилів, зміцнення здоров’я, здобуття загальної
  • середньої освіти;
  • відвідувати збори, зустрічатися з вчителями з приводу навчання і поведінки дитини;
  • контролювати відвідування школи.
  •  брати участь у актах милосердя, допомоги сиротам, інвалідам та хворим дітям;
  • обирати і бути обраними у громадські формування школи;
  •  брати участь у громадському житті школи, класу.
prinsipi
        Учителі  Забов’язані:                               

  • працювати чесно і сумлінно;                            
  • дотримуватись дисципліни праці;                       
  •  поважати особистості учнів і батьків;                       
  • бути прикладом у праці, поведінці й                   побуті;                                                                            
  • систематично підвищувати свій творчий педагогічний рівень;                                    
  •  бути активними у громадському житті                     школи;                                                                             
  •  сумлінно виконувати покладені на них доручення

          Мають право:

  • брати участь в оргазації та управлінні усіма справами в школі;
  • висловлювати критичні зауваження  про діяльність будь-якого працівника;
  • на соціальну та психологічну захищеність у взаєминах з батьками учнів, самими учнями та адміністрацією щколи;
  • самостійно визначати форми і методи своєї навчальної і виховної роботи;
  • на кабінет, оснащений необхідним обладнанням

 

 

          Учні Забов’язані:

  • свідомо і наполегливо оволодівати знаннями;
  •  поважати вчителя;
  • дорожити честю школи;
  • примножувати традиції, оволодівати знаннями;
  • бути нетерпимим до байдужості, обману, заздрощів, жорстокості;
  • уміти визнавати  свої помилки, вимогливо ставитись до себе;
  • брати активну участь в громадському житті школи, класу;
  • слідкувати за своїм здоров’ям, постійно зміцнювати його.

Мають право:

  • висловлювати власну думку про життя школи;
  • брати участь в заліках, державній атестації;
  • вибирати предмети для поглибленого вивчення;
  • вибирати органи самоврядування і бути обраними до їх складу.

 Форми роботи з батьками

іsun2