Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників

 • Англійська
 • Біологія
 • Географія
 • Інформатика
 • Історія
 • Математика
 • Музика
 • Організатор
 • Основи здоров’я
 • Початкова школа
 • Початкова етика
 • Світова
 • Трудове
 • Українська
 • Фізика
 • Фізкультура
 • Хімія
 • Художня культура

Атестація вчителів англійської мови
школи-інтарнату № 4 Оболонського району м. Києва

П.І.П.
вчителя
Освіта, спеціаль-ність за дипломом Посада Пед.
стаж
Курси
рік
про-
ходж.
Атес-тація.
Рік,
резуль
-тат
Курси, рік, перспектива Атестація, рік. перспектива Проблема, над якою працює вчитель Примітка
1. Бабіченко
Вікторія
Вікторівна
вища,
переклад
 учитель
англійської
мови
 3 р.  2013  2014  Діалогічне мовлення як метод вдосконалення усного мовлення на уроках англійської мови.
 2. Поліщук
Майя
Миколаївна
вчитель
англійської мови
учитель
англійської
мови
13 р.  2011 2012,
вища
2016 2017  Підвищення та удосконалення рівня знань учнів з іноземної мови методом тестових технологій

Атестація вчителів біології
школи-інтернату № 4 Оболонського району м. Києва

П.І.П.
вчителя
Освіта, спеціаль-ність за дипломом Посада Пед.
стаж
Курси
рік
про-
ходж.
Атес-тація.
Рік,
резуль
-тат
Курси, рік, перспектива Атестація, рік. перспектива Проблема, над якою працює вчитель Примітка
1. Любарець
Олена
Віталіївна
вища,
вчитель біології і хімії
учитель
біології
31 р.  2009 2010,
вища категорія
старший
учитель
2014 2015 Інноваційні методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів з вадами зору  учнів на уроках біології

 

Атестація вчителів  географії
школи-інтарнату № 4 Оболонського району м. Києва

П.І.П.
вчителя
Освіта, спеціаль-ність за дипломом Посада Пед.
стаж
Курси
рік
про-
ходж.
Атес-тація.
Рік,
резуль
-тат
Курси, рік, перспектива Атестація, рік. перспектива Проблема, над якою працює вчитель Примітка
1. Галущенко
Віра
Станіславівна
вища,
вчитель географії
вчитель географії 52 р.  2010  2011
вища к.
2015 2016 Виховання екологічної свідомості на уроках географії
2. Коваленко
Євгенія
Сергіївна
вища,
вчитель географії
вчитель географії 22р. 2011 2011,
вища
2016 2016 Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні географії

 

Атестація вчителів  інформатики
школи-інтарнату № 4 Оболонського району м. Києва

П.І.П.
вчителя
Освіта, спеціаль-ність за дипломом Посада Пед.
стаж
Курси
рік
про-
ходж.
Атес-тація.
Рік,
резуль
-тат
Курси, рік, перспектива Атестація, рік. перспектива Проблема, над якою працює вчитель Примітка
1. Раздєлова
Галина
Олександрівна
вища,
фізика і математика
вчитель математики 14 р.  2012 2012
І кат.
2017 2017 Особливості вивчення інформатики слабозорими учнями
2. Грашина
Оксана
Валентинівна
вища, початкове
навчання
учитель початкових 11 р. 2010 2011,
вища
2015 2016 Особливості вивчення інформатики в 2 класі  слабозорими учнями

 

Атестація вчителів історії
школи-інтарнату № 4 м. Оболонського району м. Києва

П.І.П.
вчителя
Освіта, спеціаль-ність за дипломом Посада Пед.
стаж
Курси
рік
про-
ходж.
Атес-тація.
Рік,
резуль
-тат
Курси, рік, перспектива Атестація, рік. перспектива Проблема, над якою працює вчитель Примітка
1. Богач
Катерина
Яківна
вища,
вчитель історії і суспільство-знавства
учитель
історії
42 р.  2011 2012
вища
2016 2017 Патріотичне виховання як основа духовного розвитку особистості – складова частина  громадянського світогляду
2. Чудаковський
Микола
Григорович
вища,
вчитель історії і суспільство-знавства
учитель
історії
34 р. 2012 2013,
вища
2017 2018 Особистісно зорієнтоване навчання на уроках історії

Атестація вчителів математики
школи-інтернату № 4 Оболонського району м. Києва

П.І.П.
вчителя
Освіта, спеціаль-ність за дипломом Посада Пед.
стаж
Курси
рік
про-
ходж.
Атес-тація.
Рік,
резуль
-тат
Курси, рік, перспектива Атестація, рік. перспектива Проблема, над якою працює вчитель Примітка
1. Рябікова
Віра
Борисівна
вища, математика і
програмування
учитель математики 43 р.  2009 2010
вища
2014 2015 Вивчення теми “Квадратні рівняння
з параметрами у 9 класі”
2. Раздєлова
Галина
Олександррівна
вища, фізика і математика учитель математики 11 р. 2012 2012 р.
І к.
2017 2017 Використання сучасних інтегрованих технологій на уроках математики в 7 класі
3. Геденач
Сергій
Анатолійович
вища, радіо-фізика та
електроніка;
тифлопедагогіка
учитель математики 23 р. 2010 2011 р.
І к.
2015 2016 Вправи для повторення – запорука успішного оволодіння новим матеріалом на уроках математики у 6-х класах для дітей з вадами зору”
4. Синяченко
Іван
Миколайович
вища, математика, тифлопедагогіка заступ-
ник
директора
44 р. 2010 2010 р.
вища
2015 2015 Графічні моделі задач на рух

 

Атестація вчителів музики
школи-інтарнату № 4 Оболонського району м. Києва

П.І.П.
вчителя
Освіта, спеціаль-ність за дипломом Посада Пед.
стаж
Курси
рік
про-
ходж.
Атес-тація.
Рік,
резуль
-тат
Курси, рік, перспектива Атестація, рік. перспектива Проблема, над якою працює вчитель Примітка
1. Білий
Олександр
Устимович
середня спеціальна,
керівник
оркестру
народних
інструментів
учитель музики 49 р.  2011 2012 р.
спеціаліст
2016 2017 Розвиток музичного слуху у дітей з пониженим зором

 

Атестація вчителів, які викладають курс “Основи здоров’я”,
школи-інтарнату № 4 Оболонського району м. Києва

П.І.П.
вчителя
Освіта, спеціаль-ність за дипломом Посада Пед.
стаж
Курси
рік
про-
ходж.
Атес-тація.
Рік,
резуль
-тат
Курси, рік, перспектива Атестація, рік. перспектива Проблема, над якою працює вчитель Примітка
1. Раздєлова
Галина
Олександррівна
вища,
фізика і
математика
вчитель марематики 11 р.  2011  2012
І категорія
2016 2017 Соціальні фактори ризику для здоров’я підлітків

 

Атестація вчителів початкових класів
школи-інтернату № 4 Оболонського району м. Києва

П.І.П.
вчителя
Освіта, спеціаль-ність за дипломом Посада Пед.
стаж
Кате-
горія,
звання
Рік прох. курс.
перс-
пект.
Курси, рік, перспектива Атестація, рік. перспектива Проблема, над якою працює вчитель Примітка
1. Бурова
Ірина
Вадимівна
вища,
вчитель
допоміжної
школи
вчитель
початкових класів
38 р.  вища 2010 2014 2015 Дидактичні ігри,
вправи, ігрові проблемно-прак-
тичні ситуації внавчанні мате-
матики с/з дітей
2. Білай
Марія
Володимирівна
вища,
дефектологія
вчитель
початкових
класів
17 р. вища 2012 2017 2017 Корекція зору на уроках трудового навчання в 1-4-х
класах
3. Викупець
Ірина
Миколаївна
вища.
вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів
26 р. вища 2010 2015 2015 Формування фонематичного слуху, розвиток зв’язного мовлення в учнів 1 класу
4. Чаузова
Лілія
Іванівна
вища,
Дефектологія
вчитель
початкових
класів
18 р. вища 2011 2016 2016 Цікаві завдання на уроках математики
5. Портних
Ірина
Іванівна
вища,
Дефектологія
вчитель
початкових
класів
13 р. вища 2009 2014 2014 Мовні ігри і забави у навчанні
мови
6. Радченко
Ірина
Андріївна
вища,
педагог допоміжної школи
вчитель
початкових
класів
21 р. вища 2009 2014 2014 Українські при-
слів’я, приказки, загадки на уроках української  мови
7. Грашина
Оксана
Валентинівна
вища.
початкове навчання
вчитель
початкових
класів
14 р. вища 2010 2015 2011 Застосування нетрадиційних уроків в початковій школі
8. Стадник Людмила Олександрівна вища,
корекційна
освіта
вчитель
початкових
класів
26 р вища 2008 2013 2013 Організація ігро-
вої діяльності на уроках  математики
9. Литвин
Уляна
Миколаївна
вища,
Дефектологія
читель
початкових
класів
I 2010 2015 2015 Логічні завдання на уроках математики, як засіб продуктив-
ного мислення молодших шк.

 

Атестація вчителів християнської етики
школи-інтернату № 4 Оболонського району м. Києва

П.І.П.
вчителя
Пед. стаж Освіта, спеціаль-ність  за дипломом Посада Рік прох. курс. Перспектива Рік атестації Перспектива Категорія звання Пробл. над якою працює вчитель
1. Бурова
Ірина
Вадимівна
38 р. вища,
вчитель
допоміжної
школи
вчитель
початкових класів
 2010  2015 2011 2016 вища Дидактичні ігри,
вправи, ігрові проблемно-практичні ситуації в навчанні математики с/з дітей
2. Білай
Марія
Володимирівна
17 р. вища,
дефекто-
логія
вчитель
початкових
класів
2012 2017 2013 2018 вища Корекція зору на уроках трудового навчання в 1-4-х
класах
3. Викупець
Ірина
Миколаївна
26 р. вища,
вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів
2010 2015 2011 2016 вища Формування фонематичного слуху, розвиток зв’язного мовлен-
ня в учнів 1 класу
4. Литвин
Уляна
Миколаївна
15 р. вища,
дефекто-
логія
вчитель
початкових
класів
2010 2015 2011 2016 І Логічні завдання на уроках математики як засіб пропродуктивного мислення
5. Радченко
Ірина
Андріївна
20 р. вища,
педагог допоміжної школи
вчитель
початкових
класів
2009 2014 2010 2015 вища Українські прислів’я, приказки, загадки на уроках української мови
6. Грашина
Оксана
Валентинівна
11р. вища,
початкове навчання
вчитель
початкових
2010 2011 2015 2016 вища, Застосування нетрадиційних уроків в початковій школі
7. Стадник Людмила Олександрівна 26 р. вища,
корекційна
освіта
вчитель
початкових
2008 2013 2009 2014 спец. Організація ігрової діяльності на уроках  математики

 

Атестація вчителів світової літератури
школи-інтернату № 4 Оболонського району м. Києва

П.І.П.
вчителя
Освіта, спеціаль-ність за дипломом Посада Пед.
стаж
Курси
рік
про-
ходж.
Атес-тація.
Рік,
резуль
-тат
Курси, рік, перспектива Атестація, рік. перспектива Проблема, над якою працює вчитель Примітка
1. Кульчицький
Борис
Іванович
вища,
вчитель російської мови і літератури
учитель
світової літерату-ри
59 р. 2008 2009 р.
вища
2013 2014 Визначення духовних багатств людства в творах літератури і  фольклорі

 

Атестація вчителів трудового навчання
школи-інтернату № 4 Оболонського району м. Києва

П.І.П.
вчителя
Освіта, спеціаль-ність за дипломом Посада Пед.
стаж
Курси
рік
про-
ходж.
Атес-тація.
Рік,
резуль
-тат
Курси, рік, перспектива Атестація, рік. перспектива Проблема, над якою працює вчитель Примітка
1. Щуренко
Микола
Миколайович
вища,
вчитель загально- технічних дисциплін і фізики
учитель
трудового навчання
33 р. 2009 2010 р.
вища
2014 2015 Вдосконалення методики проведення практичних робіт з електротехніки
2. Швець
Наталія
Василівна
вища,
організатор-методист дошкільного  виховання
учитель
трудового навчання
23 р. 2010 2010,
вища
2015 2015 Формування ціле- направлених рухів та розвиток творчих здібностей у дітей з вадами зору на уроках трудового навчання

 

Атестація вчителів української мови і літератури
школи-інтернату № 4 Оболонського району м. Києва

П.І.П.
вчителя
Освіта, спеціаль-ність за дипломом Посада Пед.
стаж
Курси
рік
про-
ходж.
Атес-тація.
Рік,
резуль
-тат
Курси, рік, перспектива Атестація, рік. перспектива Проблема, над якою працює вчитель Примітка
1. Прудникова
Ірина
Володимирівна
вища, українська мова і література, сурдопедагог учитель укр. мови і літератури 21 р. 2011 2012 р.
вища, старший учитель
2016 2017 Проектні технології на уроках української мови та літератури
2. Кулик
Лариса
Олександрівна
вища, учитель української мови і літератури учитель укр. мови і літератури 11 р. 2011 2011 р.
вища.
2016 2017 Застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроків української мови та літератури
3. Скляр
Вікторія
Миколаївна
вища,  учитель української мови і літератури учитель укр. мови і літератури 11 р. 2010 2010 р.
вища
2015 2015 Розвиток критичного та креативного мислення на уроках української мови та літератури

 

Атестація вчителів фізики
школи-інтернату № 4 Оболонського району м. Києва

П.І.П.
вчителя
Освіта, спеціаль-ність за дипломом Посада Пед.
стаж
Курси
рік
про-
ходж.
Атес-тація.
Рік,
резуль
-тат
Курси, рік, перспектива Атестація, рік. перспектива Проблема, над якою працює вчитель Примітка
1. Юхименко
Стелла
Дмитрівна
вища,
вчитель фізи-ки і праці,
вчитель шкіл
сліпих і слабозорих
учитель
фізики
52 р. 2010 2011 р.
вища
вчитель-
методист
2015 2015 Використання лабораторного і фрагментарного експерименту на уроках фізики з метою розширення, закріплення і корекції знань і практичних навичок учнів з вадами зору

 

Атестація вчителів фізкультури
школи-інтарнату № 4 Оболонського району м. Києва

П.І.П.
вчителя
Освіта, спеціаль-ність за дипломом Посада Пед.
стаж
Курси
рік
про-
ходж.
Атес-тація.
Рік,
резуль
-тат
Курси, рік, перспектива Атестація, рік. перспектива Проблема, над якою працює вчитель Примітка
1. Туголукова
Катерина
Борисівна
вища,
тренер-викладач
учитель
фізичної
культури
3 р. 2012 2012
ІІ
2017 2017 Рухлива гра як засіб фізичного виховання дітей з вадами зору
2. Гудзь
Петро
Васильович
вища,
вчитель фізичної культури
учитель
фізичної
культури
32 р. 2011 2012,
вища
2016 2017 Роль ігрового процесу на  заняттях ЛФК
3. Махун
Сергій
Миколайович
Вища,
інструктор з фізкультури
інструктор з фізкультури 2 р. 2013 2013
ІІ
2018 2018 Вплив фізичного навантаження на серцево-легеневу систему дітей молодшого шкільного віку
4. Назаревич
Юрій
Дмитрович
вища,
фізичне
виховання
учитель
фізичної
культури
спеціаліст 2014 2015 Способи і методи загартування дітей з вадами зору

 

Атестація вчителів хімії
школи-інтернату № 4 Оболонського району м. Києва

П.І.П.
вчителя
Освіта, спеціаль-ність за дипломом Посада Пед.
стаж
Курси
рік
про-
ходж.
Атес-тація.
Рік,
резуль
-тат
Курси, рік, перспектива Атестація, рік. перспектива Проблема, над якою працює вчитель Примітка
1. Шейніч
Анжела
Володимирівна
вища,
вчитель хімії
директор 20 р. 2010 2010 р.
вища
2015 2015 Використання прогресивних педагогічних технологій у підвищенні ефективності уроків хімії
2. Любарець
Олена
Віталіївна
вища,
вчитель біології і хімії
учитель
біології
31р. 2009 р. 2010,
вища категорія
старший
учитель
2014 2015 Використання тестових технологій в процесі вивчення хімії

 

Атестація вчителів, які читають курс “Художня культура”,
школи-інтарнату № 4 Оболонського району м. Києва

П.І.П.
вчителя
Освіта, спеціаль-ність за дипломом Посада Пед.
стаж
Курси
рік
про-
ходж.
Атес-тація.
Рік,
резуль
-тат
Курси, рік, перспектива Атестація, рік. перспектива Проблема, над якою працює вчитель Примітка
1. Курскієва
Зоя
Павлівна
середня спеціальна,
вчитель
російської
мови
вихователь 28 р. 2011 2012
“спеці-
аліст”
2016 2017 Художня культура – джерело пробудження особистісно-позитивного ставлення молоді до мистецьких цінностей

 

Експертна оцінка  педагога-організатора
школи-інтарнату № 4 Оболонського району м. Києва на 01.09.2013 року

П.І.П.
вчителя
Освіта, спеціаль-ність за дипломом Посада Пед.
стаж
В яких класах працює. Курси,
рік
про-
ходж.
Атеста-
ція.
Рік,
резуль-
тат
Галу-зеві
нагоро-ди,
відзн.
Домашня адреса, телефон Проблема, над якою працює вчитель Примітка
1. Осовська
Ірина
Володимирівна
вища,
вчитель початкових класів
педагог-
організвтор
5 р. Київ-75, вул.Лісова, 64, кв.7 401-88-68 Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання

Довідка про якісний склад педагогів-організаторів
школи-інтернату № 4 на 01.09.2013 року

Всього  _________________1_______
З них: вищої категорії ______________
І категорії ______________________
ІІ категорії _____________________
Спеціалістів _________1___________
Вчителів-методистів ______________
Старших вчителів ________________

Директор школи                                           Шейніч А.В