Навчально-методичне забезпечення

1. Структура організації методичної роботи

Структура організації методичної роботи

2. Робочий навчальний план

Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділу класів на групи під час вивчення окремих предметів у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року № 128.

  • школа-інтернат працює в режимі п’ятиденки;
  • тривалість уроків для учнів 1-го класу – 35 хвилин,
    для учнів 2-12 класів – 45 хвилин;
  • інваріантна частина плану має на меті збереження соціально необхідний для кожного школяра рівень знань, умінь і навичок та всебічний розвиток особистості;
  • варіативна частина робочого навчального плану враховує необхідний комплекс знань для задоволення потреб дітей в організації компенсаторних і розвивальних знань, а саме: ЛФК, ритміки, соціально-побутового орієнтування, корекції вад розвитку, розвитку вад мовлення, орієнтування у просторі, лікувального масажу, комп’ютерної грамотності, хореографії та психокорекції; санітарії і гігієни;
  • особливості навчання, виховання слабозорих дітей, підготовки їх до самостійного життя вимагають повного виконання як інваріантної, так і варіативної частини плану;
  • у варіативній частині плану були використані години для проведення занять з орієнтування в просторі, ритміки, комп’ютерної справи та лікувального масажу. При такому розподілі годин педагогічний колектив матиме можливість повністю виконати навчальний план Міністерства освіти та науки України на 2009 – 2010 навчальний рік спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для сліпих дітей та зі зниженим зором.

+ таблиця

3. Річний план школи (файл Word додається)