Робота з батьками

батькам

БАТЬКИ

Забов’язані: Мають право:
 • дбати про своїх дітей;
 • створювати належні умови для  розвитку їхніх природних нахилів, зміцнення здоров’я, здобуття загальної
 • середньої освіти;
 • відвідувати збори, зустрічатися з вчителями з приводу навчання і поведінки дитини;
 • контролювати відвідування школи.
 •  брати участь у актах милосердя, допомоги сиротам, інвалідам та хворим дітям;
 • обирати і бути обраними у громадські формування школи;
 •  брати участь у громадському житті школи, класу.
prinsipi
        Учителі  Забов’язані:                               

 • працювати чесно і сумлінно;                            
 • дотримуватись дисципліни праці;                       
 •  поважати особистості учнів і батьків;                       
 • бути прикладом у праці, поведінці й                   побуті;                                                                            
 • систематично підвищувати свій творчий педагогічний рівень;                                    
 •  бути активними у громадському житті                     школи;                                                                             
 •  сумлінно виконувати покладені на них доручення

          Мають право:

 • брати участь в оргазації та управлінні усіма справами в школі;
 • висловлювати критичні зауваження  про діяльність будь-якого працівника;
 • на соціальну та психологічну захищеність у взаєминах з батьками учнів, самими учнями та адміністрацією щколи;
 • самостійно визначати форми і методи своєї навчальної і виховної роботи;
 • на кабінет, оснащений необхідним обладнанням

 

 

          Учні Забов’язані:

 • свідомо і наполегливо оволодівати знаннями;
 •  поважати вчителя;
 • дорожити честю школи;
 • примножувати традиції, оволодівати знаннями;
 • бути нетерпимим до байдужості, обману, заздрощів, жорстокості;
 • уміти визнавати  свої помилки, вимогливо ставитись до себе;
 • брати активну участь в громадському житті школи, класу;
 • слідкувати за своїм здоров’ям, постійно зміцнювати його.

Мають право:

 • висловлювати власну думку про життя школи;
 • брати участь в заліках, державній атестації;
 • вибирати предмети для поглибленого вивчення;
 • вибирати органи самоврядування і бути обраними до їх складу.

 Форми роботи з батьками

іsun2