Шкільна бібліотека

ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА

ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА

Шкільна бібліотека – одне з доступних джерел отримання інформації для учнів, педагогів, найважливіший елемент навчальної діяльності, спрямованої на розвиток освіченості особистості та інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; осередок інформації всередині школи, її структурний підрозділ, доцільно організоване середовище, що оточує учня в культурно-освітньому просторі навчального закладу. Але шкільна бібліотека – це не тільки зібрання книг, але й місце соціальних комунікацій, де зустрічаються діти різного віку, їх батьки, вчителі.

Робота шкільної бібліотеки Київської спеціальної школи-інтернату № 4 ведеться в таких основних напрямках:

 • виховання культури читання та інформаційної культури;
 • збагачення знань учнів з основ бібліотечно-бібліографічних знань;
 • допомога учням школи-інтернату у виборі літератури, самостійній роботі з книгою;
 • якісне комплектування фонду, що відповідає змісту навчальних та виховних функцій спеціальної школи;
 • допомога у підготовці та участь у масових заходах школи-інтернату;
 • сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів шляхом популяризації методичної літератури і надання інформації про неї;
 • надання допомоги педагогам у роботі над загальнорайонною та шкільною темами;
 • оперативне забезпечення вчителів бібліографічного характеру;
 • сприяння вихованню гармонійної, високоінтелектуальної особистості, здатної до вирішення складних проблем, готової до самоосвіти і самовиховання, справжнього громадянина України;
 • робота по удосконаленню довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.

 

Бібліотека школи-інтернату обслуговує 178 читачів. Усі процеси в роботі бібліотеки виконуються згідно з керівними документами, ведеться сумарний та інвентарний облік фонду, реєстраційна картотека підручників.

Бібліотечний фонд складається з :

 • фонду шкільних підручників та навчальних посібників;
 • фонду художньої літератури;
 • довідкової літератури;
 • методичної літератури;
 • періодичних видань;
 • тематичних папок матеріалів періодики на допомогу педагогам.

Підручниками учні школи забезпечені на 100%, всі підручники і навчальні посібники, наявні у бібліотеці, входять до переліку підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, частина яких виготовлена для використання у спеціальній школі для слабозорих дітей.

Інформаційне забезпечення учнів ведеться шляхом проведення оглядів нових надходжень та за допомогою постійно діючих тематичних виставок.

Для вчителів-предметників та вихователів школи постійно проводяться тематичні огляди літератури на педрадах та готуються інформаційні списки нових надходжень, поповнюються новою літературою постійно діючі тематичні полички «На допомогу молодому вчителю», «Тифлопедагогіка», «Новинки педагогічної періодики», «Нові надходження», оформлено тематичні добірки за темами педагогічних рад.

У бібліотеці створено довідково-бібліографічний апарат: алфавітний та систематичний каталоги, систематична картотека статей, тематичні картотеки, картотека сценаріїв позакласних заходів.

Для кращого збереження фонду шкільних підручників ведеться робота в рамках Всеукраїнської акції «Живи, книго!», видаються накази по школі про початок шкільної акції та про підсумки шкільного огляду-конкурсу, проводяться рейди-перевірки, бесіди з виховання бережного ставлення до книги.